top of page

אוכלוסייה

תלמידי מוסדות החינוך העירוניים, גילאי 3-18, הורים וצוותים חינוכיים

יעד מרכזי

לקדם התפתחות מיטבית של כלל התלמידים בעיר בתחום הרגשי, החברתי והלימודי

רקע על השירות הפסיכולוגי-חינוכי

ברוכים הבאים לאתר השירות פסיכולוגי מעלות-תרשיחא.

השירות הפסיכולוגי הוא גוף מקצועי, יוזם ומעורב במערכת החינוך בעיר. השפ"ח הינו חלק מאגף החינוך, המוביל ומנהיג את החינוך בעיר רב-תרבותית בגישה הומניסטית-דיאלוגית, המקדמת חיים משותפים.

עבודת השפ"ח מתבטאת בסיוע לצוותי החינוך באיתור ובהתערבות פסיכו-חינוכית מותאמת לצרכי הילד, המשפחה ומערכת החינוך במטרה לקדם את רווחתם וחוסנם של הילדים, הוריהם וצוותי החינוך בעיר.

התפיסה כי ה'שלם גדול מסך חלקיו' וכי 'נדרש הכפר כולו' כדי להגדיל ולהעצים ילדים, היא תפיסת העבודה המנחה את דרכינו ואת השותפים לעשייה החינוכית, ולכן העבודה עם השותפים והעצמתם מקבלת מקום נרחב בעבודתנו.

הצוות, מאמין בפעילות מניעתית, מתווה דרך ליצירת חברה ערכית טובה יותר, מוביל את שפת הפסיכולוגיה החיובית כשפה של שינוי, התפתחות, צמיחה, תקוותיות וחוסן, במערכת החינוכית והקהילתית.

צוות השפ"ח מחויב לרמה מקצועית ואתית גבוהה, אנו מאמינים ומקדמים מערכת יחסים אכפתית, מושתת על נתינה, קרבה וחמלה, מקדמים התפתחות והסתגלות רגשית-חברתית-ערכית ולימודית של כלל התלמידים במערכת החינוך, בעיתות שגרה ובחירום.

 

השפ"ח, יחדיו עם שאר סוכני השינוי, שואף כי כל פרט במערכת החינוך יגיע ליכולת התמודדות יעילה, לתחושת תקוותיות, לסיפוק ומשמעות, לאיזון פנימי, רגשי באופן המיטבי, ימצה את היכולות הטמונות בו ויגיע לרווחה רגשית ולמיטביות.

רשימת בעלי תפקידים

נטע אדר סגל

פסיכולוגית ורכזת תוכנית מלקות ללמידה

מסגרת: אולפנת צביה

Hinuh-50@maltar.co.il

טלפון: 04-9578721

שני שני

פסיכולוגית

מסגרות: בי"ס נתיב מאיר וגנים

Hinuh-36@maltar.co.il

טלפון: 04-9578717

ויולט חורי עבוד

פסיכולוגית

מסגרת: בי"ס יסודי תרשיחא

Hinuh-42@maltar.co.il

טלפון: 04-9578720

בדיע אליאס

פסיכולוג

מסגרת: מקיף אורט תרשיחא, גן שפתי פרפר

Hinuh-39@maltar.co.il

טלפון: 04-9578713

הנאא מסעוד

פסיכולוגית

מסגרת: גנים

Hinuh-@maltar.co.il

טלפון: 04-9578714

שרה סלאמה

פסיכולוגית

Hinuh-60@maltar.co.il

טלפון: 04-9578716

אורנה וייס

מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי

מסגרת: ישיבה תיכונית

Hinuh-22@maltar.co.il

טלפון: 04-9578784

חני אזרד

מזכירת השירות הפסיכולוגי החינוכי

Hinuh-8@maltar.co.il

טלפון: 04-9578798

דבי רייכר

פסיכולוגית ורכזת גני חינוך מיוחד

מסגרות: בי"ס סביונים,בי"ס ארזים

Hinuh-26@maltar.co.il

טלפון: 04-9578718

טניה דובקין

פסיכולוגית

מסגרת: אורט מעלות

Hinuh-34@maltar.co.il

טלפון: 04-9578714

בטינה סקלר

פסיכולוגית

מסגרות: בנות יעקב, באר חיים ושדה צופים

Hinuh-27@maltar.co.il

טלפון: 04-9578722

טלי פורטה כהן

פסיכולוגית ורכזת גנים

מסגרות: אורט מעלות

Hinuh-35@maltar.co.il

טלפון: 04-9578726

איריס שני אשד

פסיכולוגית

מסגרות: בי"ס יהל"ם, בי"ס הראשונים

Hinuh-38@maltar.co.il

טלפון: 04-9578723

bottom of page