top of page

הרצאות להורים

 

חומרים ממפגש
"שלישי הורים" בתאריך 8.2.22

 

חומרים נבחרים מהרצאות קודמות

כצד נחנך למגע מינ י מיטיב בגיל ההתבגרות?

 

לחצו כאן-
שקופיות נבחרות

ריכוז כללים וכלים מהרצאה עבור ההורים - גלעד האן, חוקר סייבר

מוח של מתבגר

bottom of page